Triodosbank

Op 1 december 2011 is er tussen de Stichting Landgoed De Reehorst en de Triodos Bank een voorlopige koopovereenkomst gesloten waarmee het landgoed eigendom zal worden van de bank. De koop wordt pas definitief als de vergunning/wijziging van het bestemmingsplan om op het landgoed het hoofdkantoor van de bank te bouwen definitief is. Daartoe zijn en worden er gesprekken gevoerd met de gemeente en de provincie. Het gebouw moet 12.500 vierkante meters kantooroppervlak krijgen, verdeeld over parterre en 3 kantoortorens van 23, 16 en 12 meter hoog.

Triodos Bank wil op de Reehorst het nationaal hoofdkwartier van Triodos Bank Nederland en de investeringspoot Triodos Investment Management vestigen. Het internationale hoofdkwartier blijft gevestigd aan de Utrechtseweg in Zeist. De uitbreiding is nodig om de onstuimige groei van de duurzame bank te faciliteren.

Maar Triodos die zichzelf graag presenteert als een duurzame bank met de reclametekst: “Volg je hart, gebruik je hoofd” heeft zich met dit grootschalige bouwplan in dit gevoelige gebied aan de rand van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) in een enigszins vreemde situatie geplaatst.

THW vindt, evenals andere natuurorganisaties in de regio, dat Triodos Bank de plaats van de bouw op 300 meter van het station nota bene op één van de oudste en bomen-rijkste stukken van het landgoed niet kan maken.

Triodos Bank zegt dat zij wel een uitgebreide studie wil laten uitvoeren naar de ecologische- en cultuurhistorische waarde van het landgoed, dat uitgezonderd de agrarische delen, binnen de EHS ligt. Dat er bij de bouw hier en daar bomen zullen sneuvelen lijkt volgens Triodos niet te voorkomen. Men streeft ernaar de monumentale houtopstanden te sparen. Uiteindelijk zou de komst van Triodos Bank het landgoed mooier maken, bijvoorbeeld door de restauratie van de sprengen, gegraven beekjes die regenwater van de hoge, droge heuvelrug naar het lage, natte weteringgebied brengen.

De Vereniging Tussen Heuvelrug en Wetering heeft samen met Vroeger&Nu en een aantal bezorgde Utrechtse verenigingen zoals IVN, KNNV, FGH, Stichtse Lustwarande, Utrechts Landschap, Stichting Milieuzorg Zeist en de Werkgroep Natuurlijk Zeist West diverse gesprekken met de directie van de Triodos Bank gehad.

In een van die gesprekken is uitleg gegeven over de doelstellingen en werd kort stilgestaan bij het verslag van de vorige bijeenkomst omdat hierin onvoldoende naar voren kwam dat er is gesproken over nut en noodzaak van grootschalige nieuwbouw op de Reehorst, naast de discussies over locatie en ecologische sensitiviteit.

Vrijwel alle vertegenwoordigers van de verenigingen toonden zich teleurgesteld over het vasthouden door Triodos Bank aan de locatie vlak naast het station, met name omdat daardoor wel midden in “het mooiste stukje van het landgoed” zal worden gebouwd. Triodos Bank wil zich dicht bij het station vestigen om het aantal autobewegingen naar het kantoor te verminderen en om medewerkers en klanten een zeer korte loopafstand vanaf het station aan te bieden. De nieuwe toegangsroute moet wel een hoogteverschil overbruggen; hiervoor moet het natuurlijke landschap worden

De organisaties reageerden onaangenaam verrast dat, in plaats van een aantal plaatsen in de P&R, er nu toch een eigen parkeerterrein wordt aangelegd naast de onlangs uitgebreide parkeerplaats van de KLPD. Juist op deze plaats, uiterst links op bovenstaande afbeelding, zou volgens de betrokken organisaties de geplande nieuwbouw beter op haar plaats zijn; daarmee wordt het oude landgoed gespaard. De bank heeft deze suggestie afgewezen.

Dit is volkomen in tegenspraak met de eerdere mededeling, dat alle parkeerplaatsen voor de bank en voor Antropia in de nieuwe parkeergarage zouden komen. Mocht het komen tot het realiseren van een parkeerterrein op deze plek dan moet ingezet worden op maatregelen om de auto’s aan het zicht te onttrekken middels beplanting (door het creëren van een nieuw bos) en het uit het zicht van Antropia plaatsen van de gehele parkeerplaats. Tijdens de laatste voorlichtingsbijeenkomst in het Cultuurhuis wordt de enige toegangsweg naar het landgoed de huidige toegang aan de Hoofdstraat tegenover McGregor. Deze - gedeeltelijk - nieuwe weg zal doorlopen tot aan het einde van het landgoed en dan met een haakse bocht naar de nieuwe parkeerplaats gaan. Parkeerruimte voor Antropia zou naast de snelweg moeten komen met een parkeerruimte voor de KLPD.

Bovendien zet THW vraagtekens bij de grootschaligheid van de bouw. Er staat er al zoveel kantoorruimte leeg in onze regio dat nieuwbouw op deze gevoelige plaats voor THW geen optie is.

Triodos Bank geeft aan dat belangrijke punten als hydrologie, de landschapswaarde waardevolle boomopstanden en fauna gerelateerde zaken (zoals faunapassages, vleermuis corridors, etc.) zijn meegenomen in het schetsontwerp. De organisaties reageerden voorzichtig optimistisch over de keuzes die tot nu toe zijn gemaakt in het initiële schetsontwerp (en de intenties over gebruik van glas, “natuurkamers”, beperking lichtuitstraling etc.).

Triodos Bank zegt toe om in gesprekken met betrokken partijen deze punten naar voren te brengen.

De functies die de Reehorst nu heeft zullen met de komst van Triodos Bank behouden blijven. Het congrescentrum Antropia, de zorgboerderij, de kunstenaarsateliers, de Vrije Hogeschool kunnen wat Triodos Bank betreft allemaal blijven voortbestaan op de Reehorst. Het Louis Bolk Instituut, dat nu deels in noodgebouwen is gehuisvest, zal niet op het landgoed kunnen blijven; voor de oorspronkelijk geplande nieuwbouw is geen plaats meer. Triodos Bank is met de voorlopige aankoop van het landgoed ook officieel partner geworden in het stationsgebied. Desondanks heeft de bank nog geen zitting in de werkgroep die de ambitieuze plannen die Zeist, Heuvelrug, ProRail en Provincie Utrecht voor het stationsgebied hebben uitwerkt.