Federatie Groene Heuvelrug

Het delen van kennis en het versterken van activiteiten die de leefomgeving bevorderen zijn voor THW de redenen om contacten aan te gaan en te onderhouden. Het bestuur van THW heeft te maken met verschillende partijen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug die op enigerlei wijze de doelstelling van de vereniging raken.

Soms gaat het om een samenwerkingsverband met een gelijkgestemde partij, soms gaat het om meedenken over een bestemmingsplan en soms is er overleg en/of gezamenlijk optrekken met een groepering uit een naburige gemeente. Maar ook met provinciale partijen zijn er contacten, bijvoorbeeld om een visie in breder verband gestalte te geven.

THW is een onafhankelijke vereniging met eigen statuten. De groene verenigingen in de gemeente zijn een samenwerking aangegaan in de vorm van een federatie, en wel de Federatie Groene Heuvelrug (FGH), het samenwerkingsverband tussen gelijkgestemde verenigingen binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het bestuur van de FGH wordt gevormd door afgevaardigden van de vier groene verenigingen. De FGH is een gezamenlijk aanspreekpunt voor de gemeente, als het gaat over belangen die de hele gemeente aangaan en niet alleen Driebergen-Rijsenburg, Doorn, Amerongen/Leersum, of Maarn/Maarsbergen. Maar ook onderneemt de FGH op verzoek van de groene verenigingen actie als het om een belang gaat dat de hele gemeente betreft.

Binnen Driebergen-Rijsenburg trekt THW regelmatig op met Vroeger en Nu en er zijn nauwe banden met de Vereniging rondom Kraaybeek (VRK). Het bestuur is vertegenwoordigd in het Groenberaad van de gemeente. Ook wordt met enige regelmaat de visie van THW op een bestemmingsplan naar voren gebracht in de gemeentelijke Commissie Ruimte. Bij specifieke projecten heeft THW contacten met de plaatselijke Rotary, verwante groeperingen en/of winkeliersverenigingen.

Het bestuur van THW is samen met andere groeperingen binnen en buiten de gemeente betrokken bij grote projecten, zoals de A12, het stationsgebied en de plannen van de Triodosbank op het landgoed Antropia.

Verder is er informatieuitwisseling met het Landschap Erfgoed Utrecht, het Platform Utrechtse buitenplaatsen, Mileuorganisaties e.d.