Tussen Heuvelrug en Wetering

Het ontstaan van de vereniging Tussen Heuvelrug en Wetering in 1983 was niet toevallig één van de aanleidingen tot de oprichting was gelegen in de voorgenomen sloop van het Seminarie. De oorzaak lag echter in een veel minder incidentele zaak: de zorgwekkende snelheid waarmee het typische karakter van Driebergen-Rijsenburg en zijn omgeving veranderde.

De Verenigingsstructuur

De vereniging Tussen Heuvelrug en Wetering (THW) kent een formele structuur: de leden kiezen voorzitter en bestuur. In ledenvergaderingen worden de geïnteresseerden geïnformeerd omtrent het beleid en de behaalde resultaten.

Statuten, Huishoudelijk Reglement en Beleidsplan

Wilt u een exemplaar van de Statuten of het Huishoudelijk reglement ontvangen, vraagt u deze dan via dit contactformulier aan. Wij zullen deze dan zo spoedig mogelijk toesturen.