De Heidetuin

De Heidetuin, gelegen tussen de van Oosthuyselaan, Verhaarlaan en de Arnhemsebovenweg is ontstaan door een natuurlijke kaalslag tijdens de februaristorm in 1953, dit jaar dus 60 jaar geleden. Hierdoor werd de basis gelegd voor een terrein met natuurhistorische, geschiedkundige en cultuurhistorische waarde. Door de inspanningen van enthousiaste medewerkers van de gemeente is de Heidetuin in de zeventiger jaren uitgegroeid tot een unieke omgeving. De hiervoor benodigde kennis werd opgebouwd o.a. op de gemeentekwekerij. In deze kwekerij waren in deze hoogtijdagen naar schatting 500 verschillende soorten heide in kleine vakken aanwezig. Na de strenge winter van 1987-88 waarbij 80% van de Heidetuin is bevroren, heeft de gemeente Driebergen-Rijsenburg besloten tot herstel van het unieke karakter.

Dit was een soort experiment, omdat de gemeente graag wilde beschikken over een terrein met heide. Het experiment sloeg goed aan: De grond bleek zeer geschikt. In de daaropvolgende jaren werd de tuin steeds verder uitgebreid. Een aantal grove dennen werd gekapt en de vormgeving van de tuin werd steeds bijgesteld. In de tuin werden struikheide, winterheide, dopheide, Ierse heide, rododendrons, azalea's en jeneverbessen geplant. Uiteindelijk kreeg de tuin een enorme variëteit aan heideplanten. Dit heeft daarna geleid tot een regionale, landelijke en zelfs internationale uitstraling. Dankzij of juist door de populariteit van heidetuinen in die periode heeft Driebergen-Rijsenburg zich als “heidehoofdstad” op tentoonstellingen en beurzen als Floriade en Entente Florale kunnen presenteren.Het merendeel van de grove dennen dateert zeker van vóór 1900 en bepaalt mede het karakter van de Heidetuin.

Huidige situatie

Heden heeft de Heidetuin, vanwege minder intensief beheer, niet meer die grote variëteit aan heideplanten die zij in haar hoogtijdagen had. Er zijn nu circa 100 soorten heideplanten. Desalniettemin is de diversiteit aan heideplanten nog steeds uniek. In elk jaargetijde bloeien er wel heide. De tuin is openbaar toegankelijk en een geliefde wandellocatie. De leden en het bestuur van THW maken zich zorgen over de toekomst van de Heidetuin en hebben het initiatief genomen om het toenemend verval een halt toe te roepen. Noodzakelijk is dat er nieuwe heide wordt aangeplant en de oude bovenlaag en dode heideplanten worden verwijderd. Bovendien zijn de kastanjehouten afscheiding van de vakken, de zogeheten “slieten”, aan vervanging toe. Hier en daar is deze afscheiding zelfs verdwenen. Bruggen, banken en trappen moeten eveneens worden opgeknapt. De waterloop is dermate vervuild met bagger van bladeren en afval dat hierdoor het eendenkroos welig kan tieren. Daarnaast is de doorstroming onvoldoende door een haperende afvoer en overstort waardoor het waterpeil strek varieert. Dit heeft weer tot gevolg dat de beschoeiing ernstig te lijden heeft en het waterpeil vaak tot in de heidevelden staat.

In de fotoreportage op onze website is te zien dat er heel veel werk aan de winkel is. Juist tijdens dit 60 jarig jubileum van de Heidetuin is het een mooi moment om met vrijwilligersacties de handen uit de mouwen te steken, waarbij de achterstand wordt ingehaald en de Heidetuin in oude luister wordt hersteld.

Maatregelen

THW heeft samen met Vroeger & Nu en in overleg met gemeente Utrechtse Heuvelrug en sponsor: Rotary Driebergen-Rijsenburg een plan opgesteld om in het komend jaar geleidelijk de ontstane achterstand in te halen. Hierbij is het belangrijk dat wordt uitgegaan van de oorspronkelijke opzet van de tuin..

Aan de hand van de bestaande tekeningen en beschrijvingen is het totale terrein met een 20 tal heidevakken en elk gemiddeld 8 bijvakken in kaart gebracht en is de staat van de heide onderzocht.

Naast de aandacht voor de vakken is er veel aandacht nodig voor de vakafscheiding van paden. De Heidetuin heeft in totaal 1200 meter pad en dus 2400 meter slieten. Deze slieten zijn thans voor 60% verrot of beschadigd door vandalisme. Als eerste zal een terrein van 4 hoofdvakken met een oppervlakte van ca. 800 m2 worden schoongemaakt en opnieuw worden ingeplant nadat de grondbewerking door het vervangen van de bovenlaag heeft plaatsgevonden. Daarna zullen de slieten van deze vakken worden vernieuwd.

Voor deze werkzaamheden zoekt THW vrijwilligers die ons met hun menskracht willen ondersteunen. We willen in februari en maart 2013 op een aantal zaterdagen een start maken met bovenstaande werkzaamheden. Er zal vanuit de gemeente de nodige ondersteuning zijn. De datum van de eerste vrijwilligersactie zal in de plaatselijke pers en op onze website bekendgemaakt worden.

Steun dit project van THW en maak het mogelijk dat de heidetuin in het jaar van haar 60-jarig jubileum in oude luister wordt hersteld. Geef u op als vrijwilliger, ga hiertoe naar de Contact pagina van onze website en meld u aan per e-mail of telefoon.