Buitenplaats Broekbergen

Op initiatief van THW is op zaterdag 22 oktober 2011 de buitenplaats Broekbergen voor een beperkte groep THW-leden opengesteld. Het huis staat in Driebergen-Rijsenburg aan het Kloosterlaantje 1 en werd in 1755 gebouwd.

Over de vroegste geschiedenis van het huis is niet veel bekend. Wel weten we dat het huis in het jaar 1755 gebouwd wordt en bewoond door Samuel en Adriaan Balthasar van der Muelen. Deze twee broers zijn niet getrouwd en hebben nog een broer die op Dennenburg woont: Joseph Ellas van der Muelen van Dennenburg. Het huis Broekbergen blijft in bezit van de Van der Muelens tot 1875. In dat jaar wordt het huis via een openbare veiling gekocht door de zusters Benedictinessen die uit Duitsland zijn uitgeweken vanwege. Zij moesten een andere woon- en werkplaats zoeken vanwege de nieuwe politiek van Bismarck. Het landhuis wordt ingericht als klooster en het wordt geheel ommuurd. De bewoners onderhouden een minimaal contact met de buitenwereld.

In 1883 wordt er bij het klooster een kapel met klokkentoren in neogotische stijl gebouwd naar een ontwerp van architect A. Tepe.

In 1963 vindt het Tweede Vaticaans Concilie plaats en daarin is besloten dat de zogenaamde “Slotkloosters” een meer open gemeenschappen moeten worden en met kerkdiensten die ook door buitenstaanders te bezoeken zijn. Dit heeft gevolgen voor de kapel, die een jaar later afgebroken wordt en vervangen door de huidige kapel. Deze kapel is ontworpen door J. Dresme, waarin de smalle achtkantige klokkentoren met hoog spitsdak behouden blijft.

Het gebouw zelf ondergaat in 1912 een verbouwing, waarbij het huidige aanzien ontstaat. Deze verbouwing wordt uitgevoerd door de Amersfoortse architect Herman Kroes.

Nog enkele jaren, tot 1996, blijft het gebouw in gebruik als nonnenklooster, maar door het teruglopen van het aantal zusters, hebben de bewoners een ander onderkomen gezocht en gevonden. Per 1 januari 1997 is de Stichting Daidalos in een nieuw aangebouwde zijvleugel gevestigd. Deze Stichting heeft in het gebouw een opvangcentrum en herstellingsoord ondergebracht voor mensen met een burn-out.

In een gedeelte van het oude gebouw is het Conferentiehuis Broekbergen gevestigd voor het volgen van trainingen en cursussen. Ook kan er overnacht worden in 1-persoons logeerkamers.

Het blokvormige gebouw is in neorenaissancestijl gebouwd en bestaat uit een souterrain en twee verdiepingen onder een afgeplat schilddak, dat gedekt is met leien. In het midden bevindt zich een vooruitspringend deel, het middenrisaliet, dat voorzien is van een trapgevel en een schilddak dat loodrecht op de rest van het gebouw staat. Het gebouw heeft een dubbele stoep met hardstenen treden die naar de ingang op de bel-etage leidt. Boven de ingang bevindt zich een venster met een kruiskozijn en op de zolderverdieping een tweelichtvenster.

Aan beide zijden van de ingang bevinden zich op de 1e en de 2e verdieping grote samengestelde vensters. Uiterst links heeft het gebouw nog een lagere aanbouw, die ook voorzien is van een trapgevel. Achter het complex is de tuinmuur uit 1896 bewaard gebleven. Deze resteert nog uit de tijd dat het gebouw dienst deed als klooster. Het gebouw is niet vrij toegankelijk.