Geluidsoverlast spoor

Parallel aan de bouw van het nieuwe station loopt het geluidsaneringsprogramma Spoor Stationsgebied Driebergen-Zeist van Prorail. Een van de uitbreidingen aan het station is een zogenaamd keerspoor voor treinen van en naar Utrecht. Daarnaast komt er een intensievere dienstregeling. Er is daardoor sprake van een wijziging van het spoor. Prorail heeft op grond van een ministeriële regeling, het Doelmatigheidscriterium, een budget toegewezen gekregen waarmee ze een aantal geluidsmaatregelen kunnen nemen. Nu is er ongeveer ruim 1 miljoen beschikbaar voor deze maatregelen. Het huidige budget voor het gehele stationsgebied bedraagt overigens 175 miljoen. Deze geluidsmaatregelen worden vastgelegd in een geluidsaneringsprogramma, waarin berekend is wat de meest effectieve maatregelen zijn gezien het beschikbare budget maar ook om onder de geldende geluidsnormen te komen. Voorgesteld is om raildempers toe te passen over het gehele traject en twee schermen te plaatsen van nog geen 100 meter lang en 1 meter hoog ter hoogte van de Odijkerweg.

Wij hebben een zienswijze ingediend op dit programma, omdat het nogal mager is. De kritiek richt zich op een aantal uitgangspunten, waaronder het feit dat het goederenvervoer niet wordt meegenomen. Dit zou niet nodig zijn omdat dat via de Betuwelijn zou gaan lopen. Dit is echter nog lang niet zo zeker en mag dus ook niet een uitgangspunt zijn omdat dit een relatief grote bijdrage geeft aan de geluidsoverlast. Als we kijken over hoeveel lengte er nu geluidsschermen staan langs de A12 en hoe hoog deze schermen zijn, dan vinden we deze kleine stukjes scherm bij het spoor, onvoldoende. De geluidsbelasting voor inwoners van de Arnhemsebovenweg, ’t Haagje, de Drift en de Sportlaan neemt juist toe. Wij vinden dat onacceptabel en pleiten ervoor om meer geld toe te kennen aan deze geluidsmaatregelen.

De zienswijzen van ons en van een aantal omwonenden heeft niet tot aanpassingen in het uiteindelijke geluidsaneringsprogramma geleid. De belangrijkste reden is dat er landelijk nu eenmaal niet meer geld beschikbaar is en dat er ongelijkheid zou ontstaan als hier meer maatregelen worden genomen en dus elders minder. Het programma is door ProRail in oktober 2012 ingediend. Wanneer het ontwerp-bestemmingsplan wordt gepubliceerd is verdere inspraak mogelijk. Wij beramen ons hierover nog.


Links

Artikel inspraak in Stichtse Courant

Site Herinrichting Stationsgebied Driebergen-Zeist