Laten we weer eens een boom opzetten!

Het karakteristieke groene straatbeeld van Driebergen-Rijsenburg is in de afgelopen decennia fors afgenomen. Markante bomen langs de doorgaande wegen zijn verwijderd. Met name het dorpscentrum is stevig ‘ontboomd’ en verworden tot een kaal geplaveid landschap. Denk daarbij maar eens aan de ruimte rondom de het gebouw aan de Hoofdstraat (waarin Albert Heijn is gevestigd) en verderop vanaf de grote kerk tot aan de Bosstraat. Maar ook elders in het dorp zijn veel bomen gesneuveld. In veel wijken staan ook oude bomen die voor deel aan het eind van hun levensduur zijn. Het zou enorm jammer zijn als die bomenrijkdom geleidelijk aan uit ons dorp zou verdwijnen.

Vereniging Tussen Heuvelrug en Wetering heeft daarom het initiatief genomen voor een inventarisatie van plekken in de openbare ruimte waar (her)planten van bomen ‘simpelweg’ mogelijk is en de omgeving weer kan verfraaien. Vraag is dan o.a. waar kan het, wat mag er wel of niet, welke bomen komen er dan en wie zorgt ervoor dat ze er ook daadwerkelijk komen?

Recentelijk heeft de vereniging zelf al, bij wijze van start van het project, een eerste nieuwe boom aangeboden voor de hoek Hoofdstraat -Traaij.

Wij vragen u om via bijgaand formulier aan te geven waar volgens u een nieuwe boom of nieuwe bomen in de openbare ruimte gewenst en mogelijk (lijken te) zijn in Driebergen-Rijsenburg en met welke partijen u dit eventueel zou kunnen/willen realiseren. Primair willen wij hierdoor de plekken voor nieuwe bomen in het dorp in kaart brengen om vervolgens via een actieplan een en ander geleidelijk aan met u en de eventueel betrokken partijen te gaan realiseren.

Wij en u moeten beseffen dat het voorlopig niet mogelijk zal zijn om vanwege de financiële beperkingen de boomaankopen via de gemeente Utrechtse Heuvelrug te realiseren. Oplossingen voor externe financiering via sponsoring, crowdfunding of eigen (buurt)bijdragen is daarom nadrukkelijk aan de orde bij dit project.