Aanleg A12

Op 3 augustus 2012 zijn de rijstroken op de doorgaande rijksweg open gesteld en op 10 september 2012 is de A12 officieel geopend. Wat nog speelt, is dat er nog veel gekapte bomen gecompenseerd dienen te worden. Binnen tien jaar na gereedkomen van de weg dient er voor elke gekapte boom een nieuwe boom te zijn geplant; bij voorkeur in het projectgebied, dus aansluitend en rondom de snelweg, en anders wat verder weg hiervan. Totaal dient er 40,6 hectare gecompenseerd te worden. In het projectgebied zelf, dus de directe omgeving van de rijksweg, dient 9,1 ha door Poort van Bunnik te worden gecompenseerd. De Dienst Landelijk Gebied (DLG) heeft in opdracht van Rijkswaterstaat gezocht naar nieuwe en geschikte locaties in de omgeving van Utrecht, maar die waren moeizaam te vinden.

THW heeft in het Omgevingspanel gezeten dat door Poort van Bunnik is opgezet. THW/FGH en ook het Groenberaad houden een vinger aan de pols voor wat betreft de herplant. Suggesties uwerzijds zijn welkom! THW stuurt die gebundeld door naar Poort van Bunnik.

Links

Brochure Oog voor Natuur Traject Utrecht Lunetten – Veenendaal

Bomenverplaatsing Hoofdstraat