Natuurgebied de Kurk

Maandagavond 30 augustus 2010 om ca. 19.00 uur verzamelden zich zo’n 18 enthousiaste THW leden bij het witte hek aan de Langbroeker Wetering voor een wandeltocht door het natuurgebied van de voormalige kurkfabriek onder deskundige leiding van Simon Klingen; Utrechts Landschap en René Waanders; Groenberaad. Nadat de kurkfabriek een aantal malen door brand is verwoest heeft dit grondgebied zich vanaf begin jaren 70 met minimaal ingrijpen tot een zeer gevarieerd natuurgebied ontwikkeld.

Bij de ingang staan nog een drietal fraaie oude platanen en op het terrein zijn nog een aantal omvangrijke wilgen met een enorm grillige en opvallend hoge takkenstructuur overgebleven. Na de sloop van de gebouwen zijn eiken en beuken aangeplant in rijen waardoor het landschap een zekere “lanenstructuur” heeft gekregen.

Echter, de strijd om het licht kent winnaars en verliezers waardoor ook veel dood hout de bodem bedekt. Kenmerkend voor de bodem op de rand van het weteringgebied is de hoge vochtigheid en een aantal drassige stukken en sloten, wat tot fraaie zwamproductie kan leiden. Voor de deelnemers was dit geen beletsel om zich met behulp van enige sterke armen over geïmproviseerde loopplanken naar het open weiland te begeven.

Op het open stuk wordt het grasland regelmatig gemaaid en daardoor heeft het een fraaie coulissen structuur gekregen met solitaire eiken van naar schatting 50 jaar oud. Een ideale plaats voor reeën en ander klein wild; bovendien kunnen watervogels hier een goede beschutting vinden. Een groot deel van het belendend perceel is bovendien met wilgen ingeplant voor de productie van plaggen waardoor ook een zekere beschutting wordt verkregen en tevens een mooie lange schaduwwerking in de ondergaande zon.

Na al deze fraaie inheemse plantengroei viel het geoefend oog van een der begeleiders op een aantal zwarte vaten met daarin een vergevorderde wietproductie…. Kennelijk is de schoonheid van dit gebied ook ontdekt door gebruikers van deze uitheemse plant. Uiteraard was een telefoontje naar de boswachter voldoende om deze exoten te verwijderen. Zo kent ook een educatieve wandeling zijn verrassende momenten….

Nadat wij onze begeleiders hartelijk hebben bedankt voor de deskundige uitleg ging iedereen tevreden per fiets huiswaarts met weer een THW ervaring rijker.