Zonstraat

In maart 2009 presenteerde Heuvelrug Wonen en Janssen de Jong Projectontwikkeling een plan voor sloop van 28 oude(re) huurwoningen aan de Zonstraat en een daaraan grenzen voormalig bedrijfsgebouw en daarvoor in de plaats de bouw van 57 eengezinswoningen en 11 appartementen.

Wij hebben, samen met bewoners van de Welgelegenlaan en de Stichting Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu daartegen bezwaar gemaakt omdat:

  • het plan in strijd is met het huidige bestemmingsplan waarin o.a. staat: “het algemene beeld van dit woongebied is er één van een woongebied met zeer groene, ruim opgezette, woonstraten; het is één van de meest beeldbepalende en gewaardeerde basiskwaliteiten van het woongebied Driebergen-Rijsenburg;”
  • het plan in strijd is met de nota Inbreidingslocaties van de voormalige gemeente Driebergen-Rijsenburg, waar voor deze locatie en maximum van 46 woningen wordt genoemd;
  • er derhalve een grote stedelijke verdichting plaats vindt;
  • een afwijkend stratenpatroon ontstaat;
  • de straten te nauw worden;
  • er nauwelijks speelruimte voor kinderen is;
  • er een te grote verkeersdruk in de wijk ontstaat.

Gesprekken met Heuvelrug Wonen en de gemeente, alsmede de indiening van een alternatief plan met 50 woningen door het architectenbureau Harmonische Architectuur hebben geen enkel resultaat opgeleverd, behoudens een kleine aanpassing van omzetting van huur- naar koopwoning aan de zijde van de Welgelegenlaan waardoor er wat meer afstand ontstaat tussen de nieuw te bouwen woningen en de tuinen aan de Welgelegenlaan.

Wij hebben vervolgens beroep ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, maar uiteindelijk zijn onze bezwaren afgewezen.

Wat wij als heel frustrerend hebben ervaren is, dat er over alternatieven op geen enkele manier op constructieve wijze gesproken kon worden.