Doelstelling

In de statuten is de doelstelling van THW als volgt geformuleerd:

De vereniging heeft als doel het behouden en het verbeteren van de natuur- , landschappelijke en cultuurhistorische waarden, flora en fauna, kwaliteit van het milieu, gezondheid van mensen, het dorpseigen karakter van de gemeentelijke kernen, alsmede een goede ruimtelijke ordening en ontwikkeling, alles in de ruimste zin van het woord binnen het grondgebied van de gemeente Utrechtse Heuvelrug en aangrenzende gebieden……

Vrij vertaald staat hier:

“Kom op voor behoud van de kwaliteit van leven, wonen en werken op onze unieke Utrechtse Heuvelrug“

Wat is er mooier dan een glooiend landschap met bossen, weilanden, rust en ruimte in een omgeving met een historische achtergrond.

Hoewel….. al dit moois staat onder toenemende druk.

Denk aan grote projecten zoals de verbreding van de A12 en de aanpak van het Stationsgebied. Maar ook door lokale projecten zoals bijvoorbeeld lichtmastreclames, de voorgenomen van waardevolle bomen en de uitbreiding van de Lidl dreigt dit karakter verloren te gaan

Ook onze gemeente kampt met geldtekort en moet keuzes maken; vaak gaat dat ten koste van onderhoud en beheer. THW zorgt ervoor dat die keuzes kritisch worden bekeken op kwaliteit en dat uw mening wordt gehoord. We doen dit samen met onze zusterverenigingen in de dorpen op de Heuvelrug.

Het is daarom belangrijk dat THW uw steun krijgt. Wij hebben u nodig als vrijwilliger bij onze projecten maar ook als lid voor € 10,- per jaar steunt u ons. Neem contact op met de secretaris András Wilcsinszky; telefoon 0343-515107 of mail naar secretaris@tussenheuvelrugenwetering.nl

U kunt ook gebruik maken van het gegevensformulier.