Financiën

De bestuurders van de THW zijn vrijwilligers en ontvangen voor hun werk geen enkele vergoeding.

De ontvangen contributie wordt geheel besteed aan de doelstelling van de vereniging.

Jaarlijks legt het bestuur hierover verantwoording af aan de leden.

De financiële verantwoording wordt gecontroleerd door de kascommissie.

Het RSIN-nummer van de vereniging is 81558275.