Vereniging Tussen Heuvelrug en Wetering

voor behoud en versterking
van een groen en stijlvol Driebergen-Rijsenburg 

Welkom

Waarom woont u in Driebergen-Rijsenburg? Omdat het dorp en zijn omgeving zo mooi zijn? Dat vindt de vereniging Tussen Heuvelrug en Wetering ook! Driebergen-Rijsenburg geniet een grote populariteit als woon/werkgebied. Het Heuvelruggebied en zeker Driebergen-Rijsenburg, staat echter sinds het midden van de twintigste eeuw onder een toenemende stedelijke druk. Door haar aantrekkelijkheid als woon/werkgebied dreigt de Heuvelrug zoals wij die kennen, "aan haar eigen succes ten onder te gaan". Immers, de groei van het aantal bewoners, van bedrijvigheid en verkeer, van onroerend goedontwikkelingen en van het toerisme kan het 'draagvermogen' van onze omgeving makkelijk te boven gaan en onze mooie woonomgeving aantasten. De vereniging Tussen Heuvelrug en Wetering (THW) ziet als haar missie: "Behoud van de hoogwaardige leefomgeving van Driebergen-Rijsenburg."

Activiteiten

 THW volgt de ontwikkelingen in de gemeente op gebied van ruimtelijke ordening, landschappelijke en ecologische waarden. Er worden gesprekken met de betrokken partijen gevoerd en, alleen als het echt niet anders kan, wordt er desnoods juridische actie ondernomen. Tevens probeert THW meer mensen te betrekken bij haar streven. 

Om de leden te informeren wordt er regelmatig een nieuwsbrief uitgebracht. Er wordt met gelijkgestemde verenigingen samengewerkt binnen de Federatie Groene Heuvelrug. De FGH heeft regelmatig overleg met burgemeester en wethouders.

Lid worden?

THW krijgt geen financiële hulp en is dus volledig afhankelijk van de bijdragen van haar leden. Wilt u ons steunen? Word dan lid! Voor het geringe bedrag van € 10,- per jaar kunt u ons al ondersteunen. Neem contact op met de secretaris András Wilcsinszky; 06-51 82 30 45 of mail secretaris@tussenheuvelrugenwetering.nl

 U kunt ook gebruik maken van het gegevensformulier

Laten we weer eens een boom opzetten...

Het straatbeeld van Driebergen is de afgelopen decennia fors afgenomen. Markante bomen langs de doorgaande wegen zijn verdwenen. Vereniging Tussen Heuvelrug en Wetering heeft daarom het initiatief genomen voor een inventarisatie van plekken in de openbare ruimte waar (her)planten van bomen ‘simpelweg’ mogelijk is en de omgeving weer kan verfraaien.

Meer info >>